Sus inquietudes son las nuestras.

 

Os nosos servicios

Ofrecemos o mellor servizo e asesoramento nas seguintes áreas:

LABORAL
SEGURIDAD SOCIAL
Xestión altas e baixas de traballadores
Alta de autónomos
Redacción de contratos de traballo
Alta de empresas ante a Seguridade Social
Confección de nóminas
Liquidación de seguros sociais
Solicitude e tramitación de subvencións laborais
Asesoramento xeral
Tramitación de prestacións contributivas e non contributivas, xa sexa derivadas da Lexislación nacional como aquelas que se obteñan por aplicación dos Regulamentos Comunitarios ou Convenios Bilaterais::

Jubilación | Invalidez | Viudedad | Orfandad | y otras...
FISCAL
ADMINISTRATIVO
Declaración de Renda e Patrimonio
Imposto sobre o Valor Engadido (IVE)
Outros asesoramentos
Herdanzas
Declaración de herdeiros
Solicitude e tramitación de subvencións
Imposto sobre T.P. e A.X.D.
Redacción de contratos en xeral (compra-venda, aluguer, etc.)

 Ademais, para dar aos nosos clientes os mellores servizos, colaboramos con outras empresas de servizos, como son: seguros, protección de datos, prevención de riscos, inmobiliaria, financeira...